Оптім 911
Сервісний центр компанії «ОПТІМ»

Про необхідність проведення Технічного обслуговування електричних водонагрівачів

Про необхідність проведення Технічного обслуговування електричних водонагрівачів

     Електричний водонагрівач (далі ЕВН) щонайменше 1 раз на рік, незалежно від частоти використання, потребує проведення технічного обслуговування (далі ТО).
     Технічне обслуговування має право проводити тільки спеціаліст Авторизованого сервісного центру ООО «ТК«ОПТІМ» (далі АСЦ).
     Обов’язковість проведення ТО щонайменше 1 раз на рік регламентується інструкцією з монтажу та експлуатації та гарантійними зобов’язаннями на ЕВН.


      Під час проведення регулярного ТО виконуються наступні основні роботи:
1.    Заміна магнієвого аноду.

     Принцип дії магнієвого аноду наступний: під впливом агресивних домішок в сантехнічній воді анод руйнується, захищаючи від руйнування (корозії)  металеві конструкційні елементи ЕВН. Термін руйнування аноду залежить від кількості та складу домішок в воді. Він становить від 6 місяців до 1,5 року.

     Після того як анод зруйнувався, починають кородувати металеві конструкційні елементи ЕВН. Насамперед, бак ЕВН. В наслідок цього, продукти корозії потрапляють в гарячу сантехнічну воду, забруднюючи її. Якість сантехнічної води небезпечно погіршується. Вона стає непридатною для використання.

     Тому дуже важливим є замінити магнієвий анод своєчасно. Якщо цього не зробити вчасно, герметичність баку ЕВН буде порушена (виникне протікання). Ремонт баку після цього, на жаль, вже неможливий.
2.    Очистка трубчастого електронагрівача (далі ТЕН).
Для нагріву води всі ЕВН обладнані ТЕНами.

     В процесі робити, ТЕНи з водного боку забруднюються накипом через шкідливі домішки (насамперед, солі кальцію та магнію) які містяться в сантехнічній воді.  Чім більше домішок – тим швидше забруднюються ТЕНи. Для нашої країни типовою є сантехнічна вода низької якості з великою кількістю домішок. З цієї причини ТЕНи забруднюються швидко.

     Забруднення ТЕНу призводить до зростання витрат електроенергії, перегріву та виходу ТЕНу з ладу.
3.    Очистка баку ЕВН від забруднень.
     З причини низької якості сантехнічної води, в баці ЕВН накопичується велика кількість забруднень (осаду). Кількість осаду може бути дуже значною.
     Щоб користуватись чистою гарячою водою, ці забруднення потрібно видаляти. Ця робота виконується під час ТО.

4.    Перевірка компонентів ЕВН на електричну безпеку.
     ЕВН є електричним нагрівальним приладом, що містить воду. Несвоєчасне ТО різко збільшує ризик потрапляння води на електричні контакти і ураження користувача електричним струмом.

Своєчасне ТО дає змогу користуватись ЕВН максимально безпечно.
 
Періодичність ТО
     Частота проведення ТО залежить від якості сантехнічної води, інтенсивності використання ЕВН та температури, на яку відрегульований ЕВН.
     Проведіть перше ТО через шість місяців з дня включення водонагрівача. Для того, щоб по інтенсивності наростання накипу на ТЕНі  та стану магнієвого аноду визначити час  наступного ТО.

Увага!
1.    Викликайте спеціаліста АСЦ для проведення ТО не рідше 1 разу на рік. Інакше ремонт ЕВН вважається не гарантійним і відшкодовується споживачем.
2.    В разі виходу з ладу ТЕН з причини наростання накипу, ремонт вважається не гарантійним і відшкодовується споживачем.
3.    В разі виходу з ладу ЕВН з причини відсутності магнієвого анода або несвоєчасної його заміни, ремонт вважається не гарантійним і відшкодовується споживачем.

Перелік Авторизованних СЦ знаходиться в розділі "Сервисная сеть".